COACHING

JE MOET JEZELF EERST TEGENKOMEN VOORDAT JE HET KUNT ZIJN                                                                                   Loesje

coaching

Wij gunnen iedereen coaching. Simpelweg omdat we het iedereen gunnen om meer bewustzijn te ontwikkelen ten aanzien van de mogelijkheden die er zijn om je persoonlijke en/of professionele leven in eigen hand te nemen. Alleen jij kunt keuzes maken die jou ten goede komen. Niemand anders doet dat. 

Want als jij het mooiste van jezelf omarmt en daarnaar handelt, ligt de weg vrij om het leven te leiden wat jij wenst. Wacht niet langer en laat je aanRAAKen!

Kortdurend en relatie gericht

 

Wie aanraakt, wordt aangeraakt.  Wij houden van mensen. Wij houden van ons vak. Wij houden van het dichtbij mogen zijn om het proces te volgen en te begeleiden waarin mensen onderzoeken, helderheid krijgen, ontwikkelen en veranderen. Wij houden ook van eerlijk; eerlijke vragen, eerlijke prijzen en eerlijke antwoorden. En eerlijke tijd en commitment ook. Daarom ontdoen wij ons zoveel als mogelijk van allerlei procedures, regelgeving en onnodige tijdverspilling. Die tijd spenderen we liever aan jou en aan jullie. Dat is wat ons R A A K maakt.

ONTWIKKELING

Groei is moed tonen.

Het leven zorgt soms voor onrust, voor onzekerheid. Kan ik het aan? Doe ik de dingen goed en doe ik de goede dingen? Coaching op persoonlijke ontwikkeling kan je helpen je weg – en de keuzes die daarbij horen – te (her) ontdekken. Coaching is een contructieve, effectieve en prettige manier om mensen in hun privé en/of werk, in beweging te krijgen. Door bewust stil te staan en door inzicht word je in staat gesteld om vanuit eigen kracht te werken waardoor je meer plezier ervaart en je meer energie overhoudt. En dat is tenslotte ons ultieme streven; ons goed voelen over onszelf en ons leven.

SYSTEMISCHE COACHING

De plek waar jij jij bent.

Steeds meer organisaties kiezen er bewust voor om hun mensen te laten coachen. Vanuit systemische coaching op het werk gaan we ervan uit dat obstakels binnen een organisatie betekenis hebben in de grotere context. Begrippen als balans van geven en ontvangen, insluiten en uitsluiten, wat is van mij en wat niet en systemische verstrikking, komen uitvoerig aan bod. We gebruiken het organogram als manier om patronen zichtbaar te krijgen en onderlinge relaties te duiden.

COACH DE COACH

Leven is leren.

Wij coachen hulpverleners in het zorgdomein van diverse gemeenten. Maar ook binnen gecertificeerde organisaties. Hulpverlening is een prachtig ambacht maar ook ingewikkeld. Elke hulpverlener brengt zichzelf in, in het proces met clienten. En dan kunnen er parallele processen ontstaan, overdrachten en tegenoverdrachten. Samen met de hulpverleners kijken we naar eigen emoties, kernovertuigingen in een hulpverleningstraject. We gebruiken o.a. een ‘taal erbij’ als middel om patronen van het gezin van herkomst te vertalen naar het professionele hier en nu.

TEAMCOACHING

Samen komen we verder.

Teamcoaching helpt in het samenwerken om stil te staan bij onderlinge processen; op inhoud, in de onderlinge relaties en als onderdeel van het grotere geheel. Inzichten kunnen gebruikt worden om meer vanuit eigen én gezamenlijke kracht te werken. Hierdoor worden teams en organisaties meer doelgericht en werkt men meer vanuit goede energie. Wij werken bij teambuilding altijd vanuit maatwerk; specifieke vragen worden vertaald naar een passend programma. Het doel is meer samen en daardoor meer doelgerichtheid en effectiviteit.

Blokkades zijn jouw bouwstenen tot groei

Het fijne aan je comfortabele zone is dat het je in een zeer voorspelbaar gebied houdt. Je weet waar je aan toe bent. Maar dat is wel het enige. Om jezelf écht te leren kennen en je eigen groei te bevorderen, is het wenselijk dat je stappen zet buiten de veiligheid en voorspelbaarheid van het bekende. We leren het meest van datgene wat we eigenlijk niet durven. Coaching helpt jou uit te reiken naar het gebied waar moed en doorzettingsvermogen samenspannen met jouw potentieel.

WEG MET JE INTERNE KRITICUS

Je wilt keuzes maken, je mening geven, meedoen met de rest en dan is er die storende zoomtoon in je hoofd die vergelijkt, kritiek uit of betuttelt. Die stem in jezelf, die tegen je zegt dat je niet goed genoeg bent. Als een radio die niet uitgaat, beïnvloedt deze niet-uitgenodigde gast jouw doen en laten. Uiteindelijk kan het je belemmeren en zelfs blokkeren. Dit is een moment om met behulp van een coach die criticus te elimineren – nadat je hem of haar eerst hartelijk hebt ontvangen – en te leren vertrouwen op wat je voelt.

IN DE SPIEGEL KIJKEN, LEER JE ZIEN

Veel van wat we doen, doen we onbewust. Dat betekent ook dat we onszelf onbewust en niet bedoeld, vastzetten in patronen die tegenwerken. Inzicht in wat je doet en ook waarom, geeft je aanknopingspunten om te bewegen. Zonder actie heeft inzicht weinig betekenis als het gaat om verandering. Een coach fungeert als jouw spiegel. Door de vragen die wij stellen, wordt je je meer bewust van jezelf, van je drijfveren en je belemmerende overtuigingen. Van daaruit leer je zien en te voelen wat je nodig hebt om daar te komen waar je wilt zijn.

GRENZEN AANGEVEN GEEFT RUIMTE

Veel mensen kampen met de angst om duidelijke grenzen aan te geven. Anderen zeggen op voorhand al ‘nee’ om zichzelf te beschermen tegen bepaalde gevoelens. Grenzen aangeven vanuit bewustzijn – voelen dat je hiermee goed voor jezelf zorgt – is best een klus. Het vraagt van jou dat je in contact bent met de signalen die je lijf afgeeft. Het vraagt van jou dat je weet wie je bent en wat jouw waardekompas is. Als je van daaruit grenzen angeeft, ben je voorspelbaar en betrouwbaar. En hebben interacties alle ruimte.

VIA HET KLANKBORD GA JE HOREN

Net als dat een coach je spiegelt, helpt het ook om, via de ander, jezelf te horen. Door gedachten, gevoelens en situaties hardop uit te spreken, wordt je een verstaander van je eigen verhaal. Ga je boven jezelf hangen en zie en ervaar je welke betekenis woorden voor je hebben. Je gaat voelen over je voelen, denken over je denken. En daarmee leg je je eigen pad van verandering aan. De coach faciliteert daarin het aanstampen en stevig maken van jouw weg.

Neem gerust contact op

De snelste weg om meer te weten te komen over de coaching trajecten, is om rechtsstreeks contact met ons op te nemen. Wij zijn er voor jou!

Online coaching

Online coaching hoort eveneens tot de mogelijkheden. We hebben daarmee goede ervaringen. Dus wil je geen reistijd hebben, boek een online-coachingsessie. 

Neem gerust contact op

Wij zijn er voor jou en voor jullie. Hebben luisterende oren en alle ruimte voor jouw vraag. Stuur ons een bericht of bel ons.