Een blij hart maakt een hart van verschil

Klikgesprek

 

Acceptatie draagt de gelofte in zich dat we onvolmaakt mogen zijn en we ons toch geliefd voelen (uit: RAAK in je relatie - meer verbinding in 52 weken)

Mijn werk als…

Mijn doel als professional is om mijn kennis, kunde en vaardigheden en begrip te gebruiken om mensen te inspireren op het gebied van leven en welzijn. Ik voel een gedrevenheid in mij anderen te faciliteren in het (her) vinden van de kracht en welbevinden in zichzelf. Ik beoog een positief rimpeleffect;  vanuit de kracht die clienten, studenten, coachees en lezers vinden, kunnen zij anderen inspireren hetzelfde te doen. Every little act of helpful touch makes the biggest difference in everyones life.

GZ Psycholoog

Als psycholoog neem ik jouw klacht(en) als uitgangspunt voor de behandeling. Het doel is om je te helpen de belemmeringen die je ervaart in je functioneren, te verminderen en/of op te heffen. Samen onderzoeken we hoe de klacht is ontstaan en wat het in stand houdt. Deze inzichten helpen je bij de antwoorden die tot verandering leiden.

Coach

Als coach begeleid ik jou om antwoorden te vinden op vragen die gaan over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Een coachingtraject is gericht op ontwikkeling. De onderwerpen worden besproken binnen de context van je gehele leven. Als er vanuit het verleden iets is dat nu nog remmend werkt, is daarvoor zeker aandacht voor. Alleen als jij dat wil.  Je leeft immers nu en de rest van je leven ligt voor je.

Therapeut

Als therapeut ben ik gespecialiseerd in gedrag binnen de relationele context. Dus klachten/belemmeringen bezien binnen de familie-context, de relatie of binnen een andere context. In de therapeutische sessies staat centraal om de persoonlijkheid – en het daarmee samenhangende gedrag – te verbinden aan de betekenis die dit gedrag heeft in de context waarbinnen je functioneert. Als therapeut hanteer ik hiervoor verschillende methodes.

Trainer & docent

In het trainer- en docentschap beoog ik andere professionals te delen en mee te nemen in de ervaring van dit mooie vak. Het voelt ontzettend dankbaar dat mijn opgedane ervaring – zowel de blunders als de successen – doorgegeven worden. Als het gaat om trainen en opleiden, heb ik de missie om kennis en vooral kunde met betrekking tot professionalisering, over te dragen en te delen. Delen is tenslotte vermenigvuldigen.

Auteur

Een aantal jaren geleden ben ik gaan schrijven. Niet geheel onverwachts; als kleindochter van een kinderboekenschrijver, heb ik mijn hele leven al affiniteit met taal. Schrijven over mijn werk, de verhalen over het leven, leek dit een natuurlijke overgang in mijn professionele leven. Inmiddels één boek uitgegeven – RAAK in je relatie – is het tweede boek in de maak: over ouderschap.

Wat doe ik als professional?

Laat ik beginnen met aan te geven wat ik niet doe! Ik geef geen advies, vertel niet wat goed of slecht is en kom niet met oplossingen. Verder blijf ik verre van het oordeel en kies ik geen partij.

Daarentegen ben ik met mijn aandacht aanwezig bij jou en jullie waarheden en emoties. Leen ik jou en jullie, wanneer gewenst, mijn woorden om te kunnen voelen en je van daaruit uit te drukken. Sta ik naast jou en jullie en faciliteer het proces waarin jij en jullie regie nemen over eigen, bewuste keuzes. En verleen ik backup als de beweging zo nu en dan wankel voelt. Ik leid in het volgen.

Klikgesprek
Kennis = kunde met ervaring

Kennis is krachtig als jouw competenties bewust en relatiegericht zijn. Via de RAAKacademie bieden wij trainingen en cursussen die erop gericht zijn zorgprofessionals te laten ervaren dat impact krachtiger is als deze van binnenuit komt.

Alles is relatie

Gedrag krijgt betekenis in de context. En daarmee staat alles in verbinding; we relateren ons aan onszelf en anderen in een doorgaande aaneenschakeling van patronen. Bewustwording van de patronen, is bewustwording van de relatie. Van daaruit kunnen we opnieuw kiezen.

In de verwondering vind je verrijking

Door nieuwsgierig te zijn, jezelf vragen te stellen en je te openen, vind je een bron in jezelf die doet verwonderen. Zonder oordeel en met enthousiasme aanschouwend – als een kind dat leert lopen – maken we nieuwe verbindingen met onszelf. In de verwondering hierover vinden we verrijkende ervaringen.

Het enige dat blijft, is de verandering

Een van de redenen waarom we belemmeringen ondervinden, is omdat we ons verzetten tegen de natuurlijke beweging die het leven brengt. We raken verkrampt, angstig en controleren de omstandigheden. Met als resultaat psychische klachten. Loslaten van wat we denken te verliezen, vraagt om anders vasthouden.

Het proces

Hoe ga ik te werk?

Eigenlijk is het helemaal niet zo ingewikkeld. Een afspraak maken. Wat meestal veel lastiger is, om de eerste stap te nemen. Ik probeer het zo laagdrempelig mogelijk te maken. Wat voor jou het beste werkt: het contactformulier, een Whatsapp, mij bellen zodat je mijn stem hoort of een mailtje sturen. Het is allemaal goed.

Stap 1:

Inplannen van een eerste ‘klik’ gesprek

In het klikgesprek krijg je/krijgen jullie de gelegenheid om goed te voelen of ik de persoon ben waar jij en jullie je prettig bij voelen. Je kunt vertellen wat je wil, zonder dat ik meteen het hemd van je lijf vraag. Mijnerzijds maak ik tijdens het klikgesprek een inschatting wat ik, op basis van wat ik hoor, voor jou/jullie kan betekenen en geef ik wat praktische informatie.

Stap 2:

We stemmen af en stellen doelen vast

Zo’n eerste gesprek is belangrijk voor de afstemming. Welke verwachtingen heb jij en kan ik hierin iets betekenen. We komen met elkaar globaal tot een aantal doelstellingen die we gedurende het traject, evalueren.

Vragen die mensen stellen

Het geheim van verandering is aandacht. Rich je energie niet op je verzetten tegen het oude, maar focus je op het opbouwen van het nieuwe.

Als jij overweegt en jullie bespreken om een onafhankelijke én betrokken iemand mee te laten lopen, buitelen er mogelijk allerlei vragen door jou/jullie hoofd. Om je hiermee op weg te helpen – en dus een keuze te kunnen maken – zijn hieronder vragen die veelvuldig gesteld zijn.

.

Hoe weet ik of ik coaching of therapie nodig heb?

Een coach is niet hetzelfde als een therapeut. Over het algemeen graaft een coach niet in het verleden van een persoon en gaat ook niet diep in op de persoonlijke problematiek. De coach wil er vooral voor zorgen dat er manieren gevonden en ontwikkeld worden die persoonlijke effectiviteit kunnen doen vergroten, zodat de doelen die men wil bereiken, behaald kunnen worden.

Waar de therapeut zich vooral richt op het verminderen van de psychische klachten en het disfunctioneren van de cliënt, met het oog op het herstellen van diens welbevinden, richt de coach zich op het verbeteren van het welbevinden, prestaties  en de productiviteit van de cliënt. Daarbij staan de doelstellingen van de cliënt zelf centraal.

Coaching is ontwikkelingsgericht. Therapie is erop gericht de klachten te verminderen of op te heffen.

Wat doet een EFT therapeut?

Binnen relatietherapie passen onze relatietherapeuten veelal EFT Relatietherapie toe: Emotionally Focused Therapy. Deze vorm van relatietherapie is een bewezen krachtige methode om de verbondenheid binnen een relatie te verbeteren.

EFT richt zich op onderliggende emoties en behoeftes van jou en je partner. Je leert steeds beter je eigen en elkaars gevoelens en angsten te begrijpen. Hierdoor word je langzaam weer bereikbaar voor elkaar. Een belangrijk onderdeel van deze vorm van relatietherapie is dat jullie leren jullie (negatieve) interactiepatronen te onderzoeken en te doorbreken. Jullie leren om steun en begrip bij elkaar te vragen en vanuit hier een solide basis te creëren van waaruit jullie samen verder kunnen.

Drie fases EFT Relatietherapie

EFT Relatietherapie omvat drie fases:

  • 1. De eerste fase wordt de ‘escalatiefase’ genoemd. Je start door jullie patronen te herkennen en begrijpen. Je kunt er bijvoorbeeld achter komen dat wanneer je een bepaalde emotie voelt (verdriet, angst), je met een andere emotie reageert: je wordt boos, negeert de ander of bekritiseert hem of haar.
  • 2. In de tweede fase, de verbindingsfase, leer je die weggedrukte en kwetsbare emoties weer toe te laten. Beiden spreken jullie je angsten en behoeftes uit, wat een hernieuwde emotionele verbinding geeft binnen jullie relatie.
  • 3. In de laatste bestendigingsfase gaan jullie op zoek naar nieuwe manieren om oude problemen op te lossen. Dit brengt een nieuwe basis teweeg, waardoor jullie in de toekomst minder snel in dezelfde patronen zullen terugvallen.

EFT erg succesvol

De methode is wetenschappelijk bewezen en heel succesvol. Bovendien boek je verrassend snel resultaat. Zodra jullie in de tweede fase van de behandeling zijn aanbeland is de kans op een terugval minimaal. Daarnaast is gebleken dat EFT een sterk positief effect heeft op de verbondenheid en intimiteit in een partnerrelatie.

Kan ik als particulier ook trainingen en cursussen volgen?

De trainingen en cursussen van de RAAKacademie zijn gericht op zorgprofessionals. Het kan echter zijn dat we ook workshops geven – met name op het gebied van persoonlijke ontwikkeling – die heel goed gevolgd kunnen worden door mensen die geen zorgverlenend vak uitoefenen. In dat geval zal het erbij vermeld worden.

Wat doet een systeemtherapeut?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie. Binnen deze therapieligt de nadruk op je omgang met mensen uit jouw omgeving. Jouw familie, gezin, vrienden, school en/of werk vormen sociale systemen. Binnen elk sociaal systeem hebben mensen contact en beïnvloeden elkaar. Soms kunnen er problemen optreden. Jij en je partner kunnen bijvoorbeeld anders omgaan met het verlies van een naaste of kijken anders tegen de opvoeding van jullie kind aan. Je kunt hierdoor last krijgen van bijvoorbeeld stress of angst, of reeds aanwezige psychische problemen worden versterkt of in stand gehouden. Een systeemtherapeut kan jou / jullie dan mogelijk helpen.

Wat doet een systeemtherapeut?

Een systeemtherapeut helpt jou om met je psychische klachten om te gaan en betrekt daarbij jouw omgeving. Het doel is om elkaar beter te leren begrijpen en elkaar positief te kunnen beïnvloeden. Jouw partner of ouders kunnen bijvoorbeeld bij een sessie aanwezig zijn. Dit wordt van tevoren altijd met jou overlegd. Tijdens een gezamenlijke sessie kan de systeemtherapeut zien hoe jullie met elkaar omgaan en elkaar beïnvloeden.

Een systeemtherapeut kan onder meer helpen bij het oplossen van problemen binnen je gezin of je relatie. Systeemtherapie wordt daarom ook wel gezins- en relatietherapie genoemd. Wanneer jij en je partner bijvoorbeeld geen contact meer met jullie kind kunnen maken of er zijn voortdurend ruzies binnen het gezin, dan kan een systeemtherapeut hulp bieden.

Hoe lang duurt een traject?
Coaching

De lengte van een coaching traject is afhankelijk van de vraag/vragen. Een gemiddeld traject duurt ongeveer 8 tot 10 sessies in totaal. Een gesprek duurt gemiddeld genomen een uur, maar elke afspraak kijken we wat jij op dat moment nodig hebt. Soms duurt een gesprek korter en soms langer. Ik breng de daadwerkelijk gebruikte tijd in rekening tot het maximum van het aantal geoffreerde uren.

Een coachtraject duurt tussen de drie en zes maanden. De meeste clienten komen in het begin van het traject één keer in de week of één keer in de twee weken. Naarmate het traject vordert, neemt de tijd tussen de gesprekken toe.

Therapie

Ook bij therapie is de lengte van het traject afhankelijk van de hoeveelheid klachten en de ernst van de klachten.

 

Alleen in sommige therapeutische trajecten kan de samenwerking langduriger van aard zijn en gaan we op weg zonder meteen vast te leggen hoe vaak en hoe lang we samen optrekken in dat proces. Ook in die trajecten gaan we op enig moment evalueren en onderzoeken of we nog op de goede weg zijn. Het kan soms ook voor jouw ontwikkeling goed zijn om een moment van afscheid nemen te bepalen. Een andere vorm van therapie of een andere therapeut kunnen een nieuwe impuls geven en daarmee kansen op verdere heling en groei. Juist in zo’n keuzemoment is tijd nemen voor een fase van terugblikken en afscheid nemen essentieel in jouw proces.

Hoe zit het met vergoeding vanuit de zorgverzekeraar?

Als GZ Psycholoog val ik onder de wet BIG. De Wet BIG bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg en beschermt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Psychologen met een BIG registratie worden vergoed in de GGZ, ook de niet-gecontracteerden! En sinds 2018 hoor ik bij deze laatste categorie. Ik kies ervoor om niet langer contracten af te sluiten met zorgverzekeraars.

Om meer te lezen over contractvrije zorg, verwijs ik jou naar www.contractvrijezorg.nl.  Je kunt op deze site alles lezen wat je weten moet als het gaat om zorg vanuit de basis GGZ.

Dit is in ieder geval wat je moet weten

Vanaf 2014 worden er in de basis GGZ vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, gedeclareerd vanuit de basisverzekering. De indeling van de verschillende producten, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is als volgt:

 

product BGGZOmschijvingMaximaal aantal minutenGemiddeld aantal gesprekken
Basis Kort (BK)Lichte DSM stoornisen294Tussen 2 tot 5 gesprekken
Basis Middel (BM)Matige DSM stoornissen495Tussen 5 tot 8 gesprekken
Basis Intensief (BI)Ernstige DSM stoornisen750Tussen 8 tot 13 gesprekken
Basis Chronisch (BC)Chronische DSM stoornissen753maximaal 12 gesprekken
Onvolledig behandeltraject1201 tot 2 gesprekken

 

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die uw therapeut aan de behandeling besteedt, wordt opgeteld. In overleg met de cliënt kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ of ‘lichter’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer of minder tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling ontvangt u van ons een factuur voor de gehele behandeling. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekering.

Behandeling van bepaalde problemen valt buiten de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Onder meer relatietherapie, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg, zie zaken met een * onder indicatie (OVP/OZP). Bij de OVP/OZP krijgt u weer een nota per gesprek en afhankelijk van een eventuele aanvullende verzekering kan dit wel voor vergoeding in aanmerking komen.

Voor de tarieven verwijs ik je naar www.wijzijnraak.nl

Bestellen

Bestel nu mijn boek RAAK in je relatie!

Dit mooie, teer geïllustreerde boek voelt als een haiku. In een paar pennenstreken weet Barbara een sfeer en diepgang te creëren die tot nadenken stemt. Ze geeft de lezer een verdiepende boodschap voor iedere week. Iets om over te mijmeren als je een momentje voor jezelf hebt, en als je het belangrijk vindt om je relatie te versterken en jezelf te begrijpen. Het omvat alle aspecten van de liefde die inmiddels vanuit wetenschap gefundeerd zijn. Veilige hechting is de basis en van daaruit ontstaat het vermogen om aanwezig te zijn, de ander te zien, om lief te hebben, om jezelf te kunnen zijn in de relatie, om je eigenheid te bewaren en om compassie te hebben met jezelf en de ander.
Het boek is een reflectie van Barbara haar onvoorwaardelijke geloof in de liefde en de kwetsbaarheid van ieder mens. Geschreven in beeldende taal met zeer herkenbare, menselijke voorbeelden. Het boek biedt een dagelijkse reflectie in ons drukke bestaan. De vragen nodigen jou en/of je partner uit om samen te praten en te onderzoeken. Op een speelse, lichte manier worden zo essentiële thema’s aangesneden. Karin Wagenaar, voorzitter van Stichting EFT Nederland en auteur van ‘Relaties, hoe doe je dat?’

Over Mij

Barbara Veldt

In mijn dagelijks werk heb ik mijn aandacht voor de relatie met mensen. Hoewel ik mijn kennis en kunde gebruik en inzet, is vooral mijn houding gericht op verbinding leggen en onderhouden, daarmee veiligheid bieden en vertrouwen geven. Elk bouwsel heeft namelijk een stevig fundament nodig. En dat geldt ook voor de context van therapeut/coach en clienten. Vanuit deze basis kun jij en kunnen jullie experimenteren met nieuwe mogelijkheden. Ik breng, via het proces, alles bij elkaar.

Dankbaarheid  ervaren laat ons weten wat we hebben om van te houden.

Voor mij sta jij en staan jullie centraal. Mijn aanwezigheid staat ten dienste van jullie proces. Ik stem af op jullie behoeften, help jou en jullie het onuitgesprokene woorden en  betekenis te geven en ondersteun in het zichtbaar maken en doorbreken van onmachtig makende, steeds terugkerende patronen.

Maak vandaag nog een afspraak voor een klikgesprek!

Laten we elkaar binnenkort ontmoeten. Het enige wat er nu nog voor nodig is, is dat je mij laat weten. Om de drempel zo laag mogelijk te maken, kun je nu meteen online een afspraak inplannen. Simpel. Snel. Effectief. Tot binnenkort!

Deze mensen zijn jou voorgegaan

Client ervaringen

De ervaringen van mijn klanten zijn mijn meest belangrijke spiegel. Het is mijn contact met mijn eigen professionele realiteit. Vanuit deze spiegel kan ik reflecteren op mijn professionele inzet, stel ik mezelf vragen en consulteer ik collegae als ik er niet uitkom.

Barbara hoorde en zag meer dan ik met woorden uitdrukte. Ik voelde me enorm gezien en kon alles van mij laten zijn. Een verademing!
Annemiek
ondernemer in Amsterdam
Inspiratie

Lees de blog artikelen

Er zijn vele manieren om kennis en ervaring te delen. Voor mij is schrijven een belangrijke. Via geschreven taal kan ik mijn ervaringen onder woorden brengen, overpeinzingen verhelderen. Schrijven ordent mijn gedachten en bevordert mijn denken in helderheid. Én ik vind schrijven heerlijk om te doen. De ervaring heeft bovendien geleerd dat, naast dat ik het voor mezelf doe, anderen er eveneens baat bij hebben. Een Win-Win.

Verzoek om terug te bellen

Als je het onderstaande formulier invult, bel of mail ik je binnen 24 uur om een afspraak in te plannen.