een bewust hart maakt een hart van verschil

Weet je het niet meer? Heb je het gevoel dat jullie er zelf niet uitkomen? Heb je simpelweg de energie niet? Heb je de behoefte om je persoonlijk te ontwikkelen? Of voelt het goed dat er  iemand is die van buitenaf meekijkt? Als GZ psycholoog en Gezins & relatietherapeut (EFT) en Coach doe ik alles wat binnen mijn bereik ligt, om jou, je relatie of jullie gezin te ondersteunen in het (her) vinden van relationele kracht en welbevinden. Mijn focus ligt op jouw en jullie ontwikkeling.

COACHING

In de verwondering vind je verrijking. Door nieuwsgierig te zijn, jezelf vragen te stellen en je te openen, vind je een bron in jezelf die doet verwonderen. Zonder oordeel en met enthousiasme aanschouwend – als een kind dat leert lopen – maken we nieuwe verbindingen met onszelf. In de verwondering hierover vinden we verrijkende ervaringen.

TRAINING & OPLEIDING

Kennis = Kunde. Kennis is krachtig als jouw competenties bewust en relatiegericht zijn. Via de RAAKacademie bieden wij trainingen en cursussen die erop gericht zijn zorgprofessionals te laten ervaren dat impact krachtiger is als deze van binnenuit komt.

THERAPIE

Het enige dat blijft, is verandering. Een van de redenen waarom we belemmeringen ondervinden, is omdat we ons verzetten tegen de natuurlijke beweging die het leven brengt. We raken verkrampt, angstig en controleren de omstandigheden. Met als resultaat psychische klachten. Loslaten van wat we denken te verliezen, vraagt om anders vasthouden.

GEZIN & RELATIE

Alles is relatie. Gedrag krijgt betekenis in de context. En daarmee staat alles in verbinding; we relateren ons aan onszelf en anderen in een doorgaande aaneenschakeling van patronen. Bewustwording van de patronen, is bewustwording van de relatie. Van daaruit kunnen we opnieuw kiezen. Wil je meer weten over relatietherapie én info over de prijzen bijvoorbeeld, ga dan naar : www.relatiepraktijken.nl

MAAK NU EEN AFSPRAAK

Laten we elkaar binnenkort ontmoeten. Het enige wat er nu nog voor nodig is, is dat je mij laat weten. Om de drempel zo laag mogelijk te maken, kun je nu meteen (online) een afspraak inplannen. Simpel. Snel. Effectief. Tot binnenkort!

contactformulier

2 + 12 =

gz psycholoog – systeemtherapeut – eft therapeut

barbara veldt

Mijn basishouding is gericht op verbinding leggen en onderhouden, daarmee veiligheid bieden en vertrouwen geven. Vanuit deze basis kun jij en kunnen jullie experimenteren met nieuwe mogelijkheden. Ik breng, via het proces, alles bij elkaar.

Jij en jullie staan centraal. Ik stem af op jullie behoeften, help jou en jullie het onuitgesprokene woorden en  betekenis te geven en ondersteun in het zichtbaar maken en doorbreken van onmachtig makende, steeds terugkerende patronen.

Acceptatie draagt de gelofte in zich dat we onvolmaakt mogen zijn en we ons toch geliefd voelen (uit: RAAK in je relatie – meer verbinding in 52 weken

Voor nu veel en veel dank voor je hulp tot nu toe.  Ik heb je hulp en steun als zeer welkom ervaren, en ik was steeds aangenaam verrast en verbaasd over je kennis en duiding, hoe je steeds heel goed op de hoogte was waar ik zat, en je grote mate van betrokkenheid.
Rik

Barbara is een warm mens en ze voelt meteen veilig.  Ze weet met liefde en humor mij uit te nodigen om mijn gevoel op tafel te leggen.  Ze luistert écht. Ze ziet me. Ze neemt de tijd. Ik kom lichter uit de sessie en voel me gesterkt dat ik dit aankan. Dat wij (mijn partner en ik) dit kunnen dragen.
Ze kwam op het juiste moment en ben haar, tijdens ons lopende traject,  al zeer erkentelijk.  Ze loopt met ons mee, vertraagt, doet soms een stap terug waar wij gejaagd zijn, hangt erboven, ontrafelt en stelt de juiste vragen. Zo vinden mijn partner en ik elkaar, in het moment, weer terug. En dat is nodig.  Dat iemand je daarbij helpt. Binnenkomen in al je kwetsbaarheid en dan Barbara treffen, is als een kado. Dus doe jezelf een gunst en ga naar die vrouw.

Kim

‘Heel waardevol om in een tijd waarin ik me wankel voelde zo warm door Barbara te worden ontvangen. Door haar rake vragen en liefdevolle aanpak kwam ik weer bij mijn kern. Ze gaf ruimte voor mijn verhaal, waardoor ik mij herinnerde wat ik eigenlijk al wist. Ik gun iedereen zo’n coach!

Myrthe

Het geheim van verandering is aandacht. Richt je energie niet op je verzetten tegen het oude, maar focus je op het opbouwen van het nieuwe.

Hoe weet ik of ik coaching of therapie nodig heb?

Een coach is niet hetzelfde als een therapeut. Over het algemeen graaft een coach niet in het verleden van een persoon en gaat ook niet diep in op de persoonlijke problematiek. De coach wil er vooral voor zorgen dat er manieren gevonden en ontwikkeld worden die persoonlijke effectiviteit kunnen doen vergroten, zodat de doelen die men wil bereiken, behaald kunnen worden.

Waar de therapeut zich vooral richt op het verminderen van de psychische klachten en het disfunctioneren van de cliënt, met het oog op het herstellen van diens welbevinden, richt de coach zich op het verbeteren van het welbevinden, prestaties  en de productiviteit van de cliënt. Daarbij staan de doelstellingen van de cliënt zelf centraal.

Coaching is ontwikkelingsgericht. Therapie is erop gericht de klachten te verminderen of op te heffen.

Wat doet een EFT therapeut?

Binnen relatietherapie passen onze relatietherapeuten veelal EFT Relatietherapie toe: Emotionally Focused Therapy. Deze vorm van relatietherapie is een bewezen krachtige methode om de verbondenheid binnen een relatie te verbeteren.

EFT richt zich op onderliggende emoties en behoeftes van jou en je partner. Je leert steeds beter je eigen en elkaars gevoelens en angsten te begrijpen. Hierdoor word je langzaam weer bereikbaar voor elkaar. Een belangrijk onderdeel van deze vorm van relatietherapie is dat jullie leren jullie (negatieve) interactiepatronen te onderzoeken en te doorbreken. Jullie leren om steun en begrip bij elkaar te vragen en vanuit hier een solide basis te creëren van waaruit jullie samen verder kunnen.

Drie fases EFT Relatietherapie

EFT Relatietherapie omvat drie fases:

  • 1. De eerste fase wordt de ‘escalatiefase’ genoemd. Je start door jullie patronen te herkennen en begrijpen. Je kunt er bijvoorbeeld achter komen dat wanneer je een bepaalde emotie voelt (verdriet, angst), je met een andere emotie reageert: je wordt boos, negeert de ander of bekritiseert hem of haar.
  • 2. In de tweede fase, de verbindingsfase, leer je die weggedrukte en kwetsbare emoties weer toe te laten. Beiden spreken jullie je angsten en behoeftes uit, wat een hernieuwde emotionele verbinding geeft binnen jullie relatie.
  • 3. In de laatste bestendigingsfase gaan jullie op zoek naar nieuwe manieren om oude problemen op te lossen. Dit brengt een nieuwe basis teweeg, waardoor jullie in de toekomst minder snel in dezelfde patronen zullen terugvallen.

EFT erg succesvol

De methode is wetenschappelijk bewezen en heel succesvol. Bovendien boek je verrassend snel resultaat. Zodra jullie in de tweede fase van de behandeling zijn aanbeland is de kans op een terugval minimaal. Daarnaast is gebleken dat EFT een sterk positief effect heeft op de verbondenheid en intimiteit in een partnerrelatie.

Kan in als particulier ook trainingen en cursussen volgen?

De trainingen en cursussen van de RAAKacademie zijn gericht op zorgprofessionals. Het kan echter zijn dat we ook workshops geven – met name op het gebied van persoonlijke ontwikkeling – die heel goed gevolgd kunnen worden door mensen die geen zorgverlenend vak uitoefenen. In dat geval zal het erbij vermeld worden.

Wat doet een systeemtherapeut?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie. Binnen deze therapie ligt de nadruk op je omgang met mensen uit jouw omgeving. Jouw familie, gezin, vrienden, school en/of werk vormen sociale systemen. Binnen elk sociaal systeem hebben mensen contact en beïnvloeden elkaar. Soms kunnen er problemen optreden. Jij en je partner kunnen bijvoorbeeld anders omgaan met het verlies van een naaste of kijken anders tegen de opvoeding van jullie kind aan. Je kunt hierdoor last krijgen van bijvoorbeeld stress of angst, of reeds aanwezige psychische problemen worden versterkt of in stand gehouden. Een systeemtherapeut kan jou / jullie dan mogelijk helpen.

Wat doet een systeemtherapeut?

Een systeemtherapeut helpt jou om met je psychische klachten om te gaan en betrekt daarbij jouw omgeving. Het doel is om elkaar beter te leren begrijpen en elkaar positief te kunnen beïnvloeden. Jouw partner of ouders kunnen bijvoorbeeld bij een sessie aanwezig zijn. Dit wordt van tevoren altijd met jou overlegd. Tijdens een gezamenlijke sessie kan de systeemtherapeut zien hoe jullie met elkaar omgaan en elkaar beïnvloeden.

Een systeemtherapeut kan onder meer helpen bij het oplossen van problemen binnen je gezin of je relatie. Systeemtherapie wordt daarom ook wel gezins- en relatietherapie genoemd. Wanneer jij en je partner bijvoorbeeld geen contact meer met jullie kind kunnen maken of er zijn voortdurend ruzies binnen het gezin, dan kan een systeemtherapeut hulp bieden.

Hoe weet ik of ik coaching of therapie nodig heb?

Een coach is niet hetzelfde als een therapeut. Over het algemeen graaft een coach niet in het verleden van een persoon en gaat ook niet diep in op de persoonlijke problematiek. De coach wil er vooral voor zorgen dat er manieren gevonden en ontwikkeld worden die persoonlijke effectiviteit kunnen doen vergroten, zodat de doelen die men wil bereiken, behaald kunnen worden.

Waar de therapeut zich vooral richt op het verminderen van de psychische klachten en het disfunctioneren van de cliënt, met het oog op het herstellen van diens welbevinden, richt de coach zich op het verbeteren van het welbevinden, prestaties  en de productiviteit van de cliënt. Daarbij staan de doelstellingen van de cliënt zelf centraal.

Coaching is ontwikkelingsgericht. Therapie is erop gericht de klachten te verminderen of op te heffen.

Hoe lang duurt ongeveer een traject?
Coaching

De lengte van een coaching traject is afhankelijk van de vraag/vragen. Een gemiddeld traject duurt ongeveer 8 tot 10 sessies in totaal. Een gesprek duurt gemiddeld genomen een uur, maar elke afspraak kijken we wat jij op dat moment nodig hebt. Soms duurt een gesprek korter en soms langer. Ik breng de daadwerkelijk gebruikte tijd in rekening tot het maximum van het aantal geoffreerde uren.

Een coachtraject duurt tussen de drie en zes maanden. De meeste clienten komen in het begin van het traject één keer in de week of één keer in de twee weken. Naarmate het traject vordert, neemt de tijd tussen de gesprekken toe.

Therapie

Ook bij therapie is de lengte van het traject afhankelijk van de hoeveelheid klachten en de ernst van de klachten.

 

Alleen in sommige therapeutische trajecten kan de samenwerking langduriger van aard zijn en gaan we op weg zonder meteen vast te leggen hoe vaak en hoe lang we samen optrekken in dat proces. Ook in die trajecten gaan we op enig moment evalueren en onderzoeken of we nog op de goede weg zijn. Het kan soms ook voor jouw ontwikkeling goed zijn om een moment van afscheid nemen te bepalen. Een andere vorm van therapie of een andere therapeut kunnen een nieuwe impuls geven en daarmee kansen op verdere heling en groei. Juist in zo’n keuzemoment is tijd nemen voor een fase van terugblikken en afscheid nemen essentieel in jouw proces.

Worden gesprekken vergoed?

Als GZ Psycholoog val ik onder de wet BIG. De Wet BIG bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg en beschermt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Psychologen met een BIG registratie worden vergoed in de GGZ, ook de niet-gecontracteerden! En sinds 2018 hoor ik bij deze laatste categorie. Ik kies ervoor om niet langer contracten af te sluiten met zorgverzekeraars.

Om meer te lezen over contractvrije zorg, verwijs ik jou naar www.contractvrijezorg.nl.  Je kunt op deze site alles lezen wat je weten moet als het gaat om zorg vanuit de basis GGZ.

Dit is in ieder geval wat je moet weten

Vanaf 2014 worden er in de basis GGZ vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, gedeclareerd vanuit de basisverzekering. De indeling van de verschillende producten, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is als volgt:

 

product BGGZ Omschijving Maximaal aantal minuten Gemiddeld aantal gesprekken
Basis Kort (BK) Lichte DSM stoornisen 294 Tussen 2 tot 5 gesprekken
Basis Middel (BM) Matige DSM stoornissen 495 Tussen 5 tot 8 gesprekken
Basis Intensief (BI) Ernstige DSM stoornisen 750 Tussen 8 tot 13 gesprekken
Basis Chronisch (BC) Chronische DSM stoornissen 753 maximaal 12 gesprekken
Onvolledig behandeltraject   120 1 tot 2 gesprekken

 

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die uw therapeut aan de behandeling besteedt, wordt opgeteld. In overleg met de cliënt kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ of ‘lichter’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer of minder tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling ontvangt u van ons een factuur voor de gehele behandeling. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekering.

Behandeling van bepaalde problemen valt buiten de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Onder meer relatietherapie, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg, zie zaken met een * onder indicatie (OVP/OZP). Bij de OVP/OZP krijgt u weer een nota per gesprek en afhankelijk van een eventuele aanvullende verzekering kan dit wel voor vergoeding in aanmerking komen.

Voor de tarieven verwijs ik je naar www.wijzijnraak.nl