Een nieuw verhaal

Een nieuw verhaal

Elke dag hebben we opnieuw de kans om het verhaal van onze geschiedenis te herschrijven. Dit kan een groot verschil maken in de emoties die we ervaren. In mijn vak is reframing – het begrijpen van jouw verhaal in een nieuw perspectief – een belangrijk instrument om verder te kunnen. Om betekenissen te veranderen en daarmee onze emotionele welzijn te beïnvloeden. Om dit te illustreren gebruik ik een heel persoonlijk voorbeeld; toen ik 10 jaar was overleed mijn moeder. Voor mij een zeer plotselinge gebeurtenis, ook al was mijn moeder al jaren ziek en voelde ik op mijn kinderlijke klompen aan dat er van alles gaande was. Er werd nauwelijks over gesproken. Zo ging dat in die tijd, was het dominante geluid. Jarenlang droeg ik een ingehouden woede in mij dat wij hierin nooit meegenomen waren. Dat de volwassenen om mij heen een keuze hadden, maar er dus voor kozen om er niet over te spreken. Onbewust groeide ik op met de boodschap ‘waar we t niet over hebben, is er niet’. En op een dieper niveau zelfs; ‘mensen waarvan ik houd, verlaten mij’. Met alle gevolgen van dien. Heel veel jaren later kwam ik ‘spontaan’ in gesprek met een vrouw die mijn moeder goed had gekend. En tot mijn allergrootste verwondering vertelde zij mij, zonder dat ik daar ook maar enigszins toe uitnodigde, het perspectief veranderende verhaal uit mijn jeugd. Ze vertelde mij dat mijn moeder tijdens haar ziekte had uitgesproken; ‘ik ga Barbara niet belasten met de eindigheid van mijn leven. Ze is zo jong en staat zo licht in het leven. Waarom zou ik dat nu veranderen? Ik vertrouw erop dat zij ergens in haar groot worden krachtig genoeg is om deze pijn te dragen’. Ik was sprakeloos. Ik weet nog dat ik dacht; ‘of het nu waar is of niet, dit perspectief en het vertrouwen dat uit deze boodschap spreekt verandert alles wat ik eerder ooit dacht en voelde’. Vanaf dat moment koos ik ervoor om dit perspectief volledig te omarmen.
We zijn allemaal in staat om het verhaal uit ons leven in een ander licht te houden. Daarmee de zwaarte en wellicht de emoties die daarbij meekomen, weg te nemen. Er komt dan ruimte voor nieuwe kracht en nabijheid van wie jij bent. Ontdaan van de pijn, de angst en de gekwetstheid die je vasthoudt. Een nieuw verhaal over gebeurtenissen is meer dan alleen maar positieve psychologie; je breekt door de ontkenning heen richting een volwassen manier van kijken naar je verleden en integreert alle waardevolle ervaringen die je door je leven heen, hebt opgedaan.