Er is niets menselijker dan je willen vastbijten in jouw versie van de waarheid. We bekvechten wat af om ons gelijk te halen. Sterker nog: er is een psychologische theorie – cognitieve dissonantie – die uitwijst dat als we eenmaal iets geloven over onszelf en de wereld om ons heen is, we alleen die info filteren die ons geloof over iets of iemand ondersteunt. Het voorkomt dat we geconfronteerd worden met de negatieve emotie die we ervaren als we geen gelijk hebben. Het houdt ons ver weg van een gevoel van schuld, schaamte, angst en/of ongemakkelijk voelen.

De dissonantie theorie ten spijt, gelijk willen hebben is een lastige en meestal onwenselijk ingrediënt in het behouden van een gezonde relatie. Let wel: conflicten hoeven niet persé slecht te zijn. Een conflict kan partners zelfs dichterbij elkaar brengen doordat ze hun zorgen delen en op zoek gaan naar wenselijke uitkomsten. Dit is echter niet het geval bij het vasthouden aan je gelijk. Als gelijk krijgen en hebben prioriteit geniet op je relationele agenda, krijg je te maken met de volgende uitdagingen:

  • hoe vaker jullie escaleren op het verkrijgen van je gelijk, des te sterker je percepties over elkaar negatief gekleurd worden. Gedrag wordt geevalueerd als intentioneel, verwijtend en zelfs egoïstisch. Met alle gevolgen van dien.
  • eerdere ervaringen zijn vaak input om situaties in het hier en nu te beoordelen. Voor je het weet zit je samen in een patroon waarin je in duivelse dialogen terecht komt. Met alle negatieve, energiesluprpende interacties tot gevolg.
  • Stabiele relaties kennen veel meer positieve dialogen dan negatieve. Gevangen in de behoefte om gelijk te hebben, zullen jullie meer te maken krijgen met beschuldigen, verwijten maken, elkaar neerhalen, kleineren en/of bekritiseren. Daar is de relatie toch niet voor bedoeld?!

Interacties waarin het gelijk overheerst, zet ons gevangen in patronen waar de enige weg naar de uitgang, verwijdering is. We trekken ons terug of zetten ons schrap voor het volgende duel. Een gebed zonder end. Met slechts verliezers aan de zijlijn. Wat als je ervoor kiest om je behoefte om gelijk te hebben opgeeft? Wat krijg je er dan voor terug? Nou. Dit…

  • door niet je energie langer te richten op de ander te overtuigen van je gelijk, ben je meer in staat om stil te staan bij de gevoelens en behoeften van je partner. In andere woorden: je bent minder met jezelf bezig en meer met jullie samen.
  • hierdoor ontstaan meer positieve interacties waardoor positieve gevoelens over jezelf en over jullie relatie, toenemen. Je voelt je meer gezien, meer geliefd en meer gewaardeerd.
  • doordat je meer in contact bent, zijn verschillende gezichtspunten makkelijker te overbruggen. Je aandacht is bij het begrijpen van de ander en daarmee hoor je beter wat voor de ander belangrijk is. En visa versa. En alleen al je gehoord voelen kan er voor zorgen dat je je makkelijker neerlegt bij dat situaties weleens anders gaan dan je had gewenst.

Als je je wens om gelijk te hebben opgeeft, krijg je er iets waardevols voor terug: de weg naar meer in contact zijn, je verbonden voelen samen, brengt jou en jullie relatie op een plek in je leven waarin het veilig, vertrouwd, geborgen en waardevol voelt. Je hoeft er alleen nog maar voor te kiezen.